top of page
Untitled-Project (1).jpg

Operasyonlar / Operations

Şehir / City                      Tarih / Date

İzmir                                     07-06-2000

İzmir                                     26-06-2000

Şanlıurfa                            08-08-2000

Mardin                                 27-09-2000

Mardin                                 15-11-2000

Şırnak                                  23-01-2001

İstanbul                              14-02-2001

İstanbul*                            25-03-2001

Gaziantep                          15-05-2001

Elazığ                                   01-06-2001

Edirne                                  26-06-2001

Diyarbakır                          03-09-2001

Adana                                  09-11-2001

Mardin                                  21-11-2001

İstanbul                               12-01-2002

Kahramanmaraş             01-02-2002

Konya                                   21-05-2002

Edirne                                  25-06-2002

Diyarbakır                          28-11-2002

Kırıkkale                             24-10-2004

Mersin                                 21-07-2005

İstanbul                              28-05-2006

Şanlıurfa                            12-08-2008

Adana                                  15-01-2010

Balıkesir                             28-03-2011

Manisa                                09-01-2013

Elazığ                                   22-01-2013

Hatay                                   07-06-2013

Iğdır*                                    11-06-2015

İstanbul                              30-01-2016

Tekirdağ                            09-02-2017

Erzurum                             06-04-2017

Malatya                               15-11-2018

Diyarbakır                          08-03-2019

Siirt                                       27-03-2022

Toplam / Total                 35

*2 tablo ele geçirilmiştir / 2 paintings are seized

Tablo sayısı / 

Number of paintings

 

Yıl / Year              Sayı / Number

 

2000                             5

2001                              10

2002                             5

2003                             0

2004                             1

2005                             1

2006                             1

2007                             0

2008                             1 

2009                             0

2010                              1 

2011                               1  

2012                              0

2013                              3

2014                              0

2015                              2

2016                              1

2017                              2

2018                              1

2019                              1

2022                              1

Toplam / Total            37

Şehir / City           Tablo Sayısı /                                                                    Number of Paintings

 

İstanbul                                   6

Mardin                                      3

Adana                                       2

Diyarbakır                               3

Edirne                                       2

Elazığ                                         2

Iğdır                                            2

İzmir                                           2

Şanlıurfa                                  2

Tekirdağ                                   1

Konya                                        1

Kırkkale                                    1

Şırnak                                        1

Gaziantep                                1

Balıkesir                                   1

Erzurum                                   1

Hatay                                         1   

Kahramanmaraş                  1

Malatya                                     1

Manisa                                      1

Mersin                                       1

Siirt                                            1

Toplam / Total                      37

bottom of page